Gemeente Tervuren
 
 

zwemkalender

 zwemkalender 2021 - 2022GBS Vossem gaat tweewekelijks zwemmen op :

woensdag

8 september 2021
22 september 2021
6 oktober 2021
20 oktober 2021 : GEEN ZWEMMEN
10 november 2021
24 november 2021
8 december 2021
22 december 2021
12 januari 2022
26 januari 2022
9 februari 2022
23 februari 2022
16 maart 2022
30 maart 2022
27 april 2022
11 mei 2022
8 juni 2022
22 juni 2022


donderdag 

9 september 2021
23 september 2021
7 oktober 2021
21 oktober 2021
11 november 2021 : GEEN ZWEMMEN
235november 2021
9 december 2021
23 december 2021
13 januari 2022
27 januari 2022
10 februari 2022
24 februari 2022
17 maart 2022
31 maart 2022
28 april 2022
12 mei 2022
9 juni 2022
23 juni 2022

ouderavond


woensdag 27 oktober '21

woensdag 22 december '21

woensdag 30 maart '22

woensdag 22 juni '22 (6de leerjaar)

woensdag 29 juni '22 (K1 - L5)

live verslag

volg het live verslag op de klasblogs 


OPENLUCHTKLASSEN  : 

van 27 september t/m  1 oktober 2021
(4de en 5de leerjaar)  


   
SPORTKLASSEN  :

van 15 t/m 19 november 2021
(6de leerjaar)INDIANENKLASSEN : 

van 23 t/m 24 mei 2022
(3de kleuterklas)
                     

medisch onderzoek


1ste kleuterklas
: beperkt onderzoek

2de kleuterklas :
volledig onderzoek

3de kleuterklas : /

1ste leerjaar : beperkt onderzoek

2de leerjaar : /

3de leerjaar : beperkt onderzoek

4de leerjaar : /

5de leerjaar : volledig onderzoek

6de leerjaar : /

schoolprojecten

        schooljaar 2021 - 2022

     onder voorbehoud (coronamaatregelen)

STRAPDAG  (hele school)
vrijdag 17/9SCHOLENVELDLOOP (lagere school)
woensdag 22/9GEZONDE VOEDING
 (hele school)
maandag 11/10 - vrijdag 15/10


HARVEST (hele school)
donderdag 26/10


AFSLUITER/1 min. (hele school)
vrijdag 29/10
dinsdag 21/12
vrijdag 1/4
dinsdag 27/6EEN WEEK OM NIET TE VERGETEN
9 - 19/11SINT (hele school)KLIMAATDAG
vrijdag 5/2


WEEK TEGEN PESTEN (hele school)
maandag 14/2 - vrijdag 18/2


CARNAVAL (hele school)
maandag 21/2 - vrijdag 25/2


COMPLIMENTENDAG (hele school)BOEKENWEEK (hele school)
maandag 7/3 - vrijdag 11/3 (boekenbeurs)MUZISCHE NAMIDDAG (3kk - LS)
dinsdag 22/3


VERKEER
maandag 9/5 - vrijdag 13/5bib

    BOEKENWEEK :  

maandag 7/3 - vrijdag 11/3/2022


BOEKENBEURS : 

vrijdag 12/3/2022


BIBMOMENTEN : 
      

3de en 4de leerjaar :

maandag 25/10
maandag 17/1
maandag 14/2
maandag 21/3
maandag 30/5

5de leerjaar :

dinsdag 26/10
dinsdag 18/1
dinsdag 15/2
dinsdag 22/3
dinsdag 31/5


fruit

schooljaar 2021- 2022


- elke voormiddag :
fruit/groente meebrengen

- dinsdag de ganse dag fruit/groente meebrengen voor de namiddag

Ook dit schooljaar krijgt elke kleuter/leerling op dinsdagvoormiddag een stukje fruit of groente.

De ouderraad sponsort dit gezond schoolproject.

ict

Hieronder vindt u wat info over onze visie op ICT in onze school.

Wat is ICT en wat is het doel ?

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, ook niet meer uit onze school. Zo helpt ICT de leerkrachten bij het voorbereiden van de lessen, zeker ‘een must’ nu elk klaslokaal beschikt over een interactief bord. In de klas zorgt het voor afwisselende lessen, die aansluiten bij het niveau van het kind. Door de juiste inzet van ICT neemt de motivatie van de leerlingen toe, verbeteren de leerprestaties en wordt het leerproces efficiënter.

Is ICT een leervak ?

Neen, ICT is geen leervak op zichzelf maar kan perfect in elke leervak geïntegreerd worden.

ICT in de kleuterklas

Waarom niet ? Dit schooljaar zijn er wekelijks 2 lestijden voorzien voor de kleuterschool. Ik kom op donderdag- en vrijdagnamiddag om de kleuters te laten kennismaken met de computer, het tablet, … . Vanaf de 3de kleuterklas wordt het wat uitgebreider opdat we de doelen die we opgesteld hebben samen kunnen bereiken.

ICT in de lagere school

Dat we al goed bezig waren op ICT gebied in de lagere school, dat is ook dit jaar alweer gebleken maar ICT staat niet stil. Wij dus ook niet.

Dankzij de komst van meester Wilfried (meester WIFI voor de leerlingen), kunnen we nieuwe ICT-vaardigheden aanbrengen. Op de website onderwijs.tervuren.be (opgelet : zonder de ‘www’ ervoor) kan u het hele programma bekijken. Vanaf het 3de leerjaar krijgen de leerlingen een mailadres, volledig beheerd door de klastitularis. Het doel van het mailen is enkel om de communicatie rond opdrachten vlot te laten verlopen. Hierbij worden ook de eerste stappen van tekstverwerking aangebracht. Het 4de leerjaar gaat zich verdiepen in het maken van mindmappen terwijl het 5de leerjaar presentaties zal leren maken. Van de leerlingen van het 6de leerjaar verwachten we dat ze ten volle voorbereid zijn op wat zal komen in het middelbaar: werken met een google rekenblad.

Zowel de leerkrachten als de leerlingen zullen (leren) werken met google docs (= gratis). Hiermee kan dus thuis (ook gratis) verder op gewerkt worden zelfs na de basisschool.

Op school krijgen ze heel veel ICT mogelijkheden zowel tijdens de les als tijdens de pauze. Uiteraard is het ook fijn als uw kind dit thuis kan verder zetten.

Tijdens de lockdown hebben de leerlingen en leerkrachten (L4, L5 en L6) leren werken met google classroom. Een dikke duim voor iedereen want zo hebben we bewezen dat onze school digitaal gebied goed bezig is. Uiteraard blijven we hierin verder investeren zodat google classroom op elk moment kan ingezet worden bv. bij (langdurige )ziekte van een leerling, als hulpmiddel voor een zorgleerling, …

Online oefenplatformen lagere school :

Bingel : Van zodra de officiële klaslijsten in orde zijn, kan er een bingelaccount aangemaakt worden. Ondertussen heeft elk kind van het 1ste leerjaar t/m het 6de zijn/haar bingelaccount. De logingegevens kleven in de agenda op de daarvoor voorziene pagina. Alle oefeningen werken met een klokje. Merkt u dat dit stress geeft aan uw kind, laat dit dan weten aan de klastitularis zodat het klokje kan afgezet worden. Vanaf het 2de leerjaar wordt er wekelijks een spellingstaakje klaargezet over het geleerde woordpakket. Na elk controledictee wordt er een foutenanalyse gemaakt zodat uw kind onmiddellijk aangepaste remediëringsoefeningen krijgt. De school betaalt hiervoor graag extra. Indien uw kind een bingeltaakje krijgt, zou het fijn zijn als hij/zij dit thuis mag maken. Bingel kan zowel op een tablet als op een computer gebruikt worden.

Scoodle play : Dit online oefenplatform wordt gebruikt voor de wiskundemethode 'De Wiskanjers'. Wist u dat uw kind de 'Parate Kennistoetsen' hierop kan voorbereiden ?
Ook voor de taalmethode 'De taalkanjers' kan uw kind online oefeningen maken. Heel nuttig wanneer er een bloktoets gepland is zowel voor taal als rekenen.

Typ10 :

Wekelijks wordt er een uurtje typ10 voorzien voor de leerlingen vanaf het 4de leerjaar tijdens de middag.


Evaluatie :

Voor de lagere school : op het rapport zullen de ICT vaardigheden geëvalueerd worden a.d.h.v. smiley’s via het vak Muzische Vorming – media.

In de kleuterklas evalueer ik zelf de kleuters waar ik mee gewerkt heb. Uiteraard zijn de kleuterjuffen hiervan op de hoogte. Vanaf de 3de kleuterklas krijgt elke kleuter een ICT-zakboekje met daarin de doelen waaraan we gaan werken. Dit boekje wordt op school gehouden tot en met het 6de leerjaar. Op het einde van het 6de leerjaar wordt dit boekje + een extra evaluatie met daarop de behaalde eindtermen aan de afgestudeerden meegegeven.

Nog belangrijk is onze schoolwebsite www.gbs-vossem.be waar u heel nuttige informatie van onze school op vindt en uiteraard ook alle klasblogs waar u de foto’s kan bekijken en klasgebonden info op vindt.

Indien u vragen over ICT op onze school heeft, kan u altijd terecht bij mij, meester Wilfried of meester Kristof.

Juf Machteld


verjaardag

afspraken
'verjaardag vieren op school'

° worden in de klas gevierd

° geen snoep, geen chips, geen frisdrank,...

° door de coronamaatregelen mag er GEEN zelfgemaakte traktatie
(bv. taart, cupcakes, cake, …) meegebracht worden, voorverpakte 'gezonde' snacks mag wel
.

° of een leuk gezelschapsspel voor de klas

grootouderfeest

grootouderfeest :

vrijdag 11 februari 2022

ouderfeest :

zaterdag 12 februari 2022

Feelgood

schooljaar 2021 - 2022


Onze school vindt het 'welbevinden' van alle kleuters/leerlingen heel belangrijk.

Meer info over het Feelgoodprogramma van het nieuwe schooljaar volgt binnenkort.

sport


schooljaar 2021 - 2022

sportdagendinsdag 19 april 2022 : 1ste graad

donderdag 21 april 2022 : 2de graad

vrijdag 22 april 2022 : 3de graad


scholenveldloop

woensdag 22 september 2022

stratenloop :

woensdag 18 mei 2022

Vossemse veldloop

vrijdag 24 juni 2022

SVS  kalender :

 

 

Voetbal

 

 

Basketbalinstuif

 

Unihockey

 

 

Dans & spelenmarkt

 

 

spelinstuif

 

 

Handig met de bal

 

Smashvolley

 

 

trefbal

     

verloren voorwerpen

     Vind je je brooddoos, drinkbeker, turnzak,... of je jas, trui, ... niet meer ?

 Bekijk op de klasblogs 
   de foto's van de verloren voorwerpen.   
     
    Misschien zit er iets bij van jou !   

TIP : 
schrijf/kleef op al je spullen je naam,
dan zijn er geen 
'verloren voorwerpen'
           meer !!!           

zorg

 schooljaar 2021 - 2022

zorgcoördinator KS : juf Renate

zorgcoördinator L1 L2 L3 : … (vervanging juf Mieke)

zorgcoördinator L4 L5 L6 : juf Marijke