Gemeente Tervuren
 
 

zwemkalender

 zwemkalender 2019 - 2020

GBS Vossem gaat tweewekelijks zwemmen op :

woensdag

8u30-9u20
9u20-10u10
10u25-11u15

donderdag

8u30-9u20
9u20-10u10
10u25-11u15
13u30-14u20
14u40-15u30

data woensdag :
4/9 - 18/9 -
2/10 - 16/10
6/11 -20/11
4/12 - 18/12
15/1 - 29/1
12/2
11/3 - 25/3
22/4
6/5 - 20/5
3/6 - 17/6

data donderdag :
5/9 - 19/9
3/10 - 17/10
7/11 - 21/11
5/12 - 19/12
16/1 - 30/1
13/2
12/3 - 26/3
23/4
7/5 - 21/5
4/6 - 18/6


ouderavond


woensdag 23 oktober '19

woensdag 18 december '19

woensdag 1 april  '20

woensdag 24 juni '20

live verslag

volg het live verslag op de klasblogs 

RIDDERKLASSEN :  

van 23 t/m 27 september  2019
    (4de, 5de en 6de leerjaar)
ZEEKLASSEN  : 

van 30 september t/m  4 oktober 2019
(3de leerjaar)  


   
BOERDERIJKLASSEN  :

van 3 juni t/m 5 juni 2019
(2de leerjaar)
                     

medisch onderzoek


1ste kleuterklas
: beperkt onderzoek

2de kleuterklas :
volledig onderzoek

3de kleuterklas : /

1ste leerjaar : beperkt onderzoek

2de leerjaar : /

3de leerjaar : beperkt onderzoek

4de leerjaar : /

5de leerjaar : volledig onderzoek

6de leerjaar : /

schoolprojecten

        schooljaar 2019 - 2020

STRAPDAG  (hele school)
vrijdag 20/9SCHOLENVELDLOOP (lagere school)
woensdag 25/9GEZONDE VOEDING
 (hele school)
maandag 14/10 - vrijdag 18/10


HARVEST (hele school)
donderdag 24/10


AFSLUITER/1 min. (hele school)
vrijdag 25/10
vrijdag 20/12
vrijdag 3/4
maandag 29/6EEN WEEK OM NIET TE VERGETEN
donderdag 7/11 : 5de  leerjaar
 dinsdag  12/11 : 3de leerjaar
dinsdag 14/11  : 1ste  leerjaarSINT (hele school)
donderdag 6/12


KLIMAATDAG + DIKKE TRUIENDAG  (hele school)
dinsdag 11/2


WEEK TEGEN PESTEN (hele school)
maandag 17/2 - vrijdag 21/2


CARNAVAL (hele school)
vrijdag 21/2


COMPLIMENTENDAG (hele school)
vrijdag 6/3BOEKENWEEK (hele school)
maandag 16/3 - vrijdag 20/3 (boekenbeurs)MUZISCHE NAMIDDAG (3kk - LS)
dinsdag 24/3


VERKEER
maandag 4/5 - vrijdag 8/5bib
    BOEKENWEEK :  

maandag 16/3 - vrijdag 20/3/2019


BOEKENBEURS : 

vrijdag 20/3
      

fruit

schooljaar 2019- 2020


- elke voormiddag
fruit/groente meebrengen

- dinsdag de ganse dag fruit/groente meebrengen

ict

Hieronder vindt u wat info over onze visie op ICT in onze school.

Wat is ICT en wat is het doel ?

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, ook niet meer uit onze school. Zo helpt ICT de leerkrachten bij het voorbereiden van de lessen, zeker ‘een must’ nu elk klaslokaal beschikt over een interactief bord. In de klas zorgt het voor afwisselende lessen, die aansluiten bij het niveau van het kind. Door de juiste inzet van ICT neemt de motivatie van de leerlingen toe, verbeteren de leerprestaties en wordt het leerproces efficiënter.

Is ICT een leervak ?

Neen, ICT is geen leervak op zichzelf maar kan perfect in elke leervak geïntegreerd worden.

ICT in de kleuterklas

Waarom niet ? Dit schooljaar zijn er wekelijks 2 lestijden voorzien voor de kleuterschool. Ik kom op donderdag- en vrijdagnamiddag om de kleuters te laten kennismaken met de computer, het tablet, … . Vanaf de 3de kleuterklas wordt het wat uitgebreider opdat we de doelen die we opgesteld hebben samen kunnen bereiken.

ICT in de lagere school

Dat we al goed bezig waren op ICT gebied in de lagere school, dat is ook dit jaar alweer gebleken maar ICT staat niet stil. Wij dus ook niet.

Dankzij de komst van meester Wilfried (meester WIFI voor de leerlingen), kunnen we nieuwe ICT-vaardigheden aanbrengen. Op de website onderwijs.tervuren.be (opgelet : zonder de ‘www’ ervoor) kan u het hele programma bekijken. Vanaf het 3de leerjaar krijgen de leerlingen een mailadres, volledig beheerd door de klastitularis. Het doel van het mailen is enkel om de communicatie rond opdrachten vlot te laten verlopen. Hierbij worden ook de eerste stappen van tekstverwerking aangebracht. Het 4de leerjaar gaat zich verdiepen in het maken van mindmappen terwijl het 5de leerjaar presentaties zal leren maken. Van de leerlingen van het 6de leerjaar verwachten we dat ze ten volle voorbereid zijn op wat zal komen in het middelbaar: werken met een google rekenblad.

Omdat dit programma pas in de 3de trimester van het vorig schooljaar voorgesteld is, proberen we nu al een kleine inhaalmanoeuvre uit te voeren. Dat houdt in dat ik extra uren vrij maak zodat alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar inhalen wat ze gemist hebben (bv. mailen, …)

Zowel de leerkrachten als de leerlingen zullen (leren) werken met google docs (= gratis). Hiermee kan dus thuis (ook gratis) verder op gewerkt worden zelfs na de basisschool.

Op school krijgen ze heel veel ICT mogelijkheden zowel tijdens de les als tijdens de pauze. Uiteraard is het ook fijn als uw kind dit thuis kan verder zetten.

Online oefenplatformen lagere school :

Bingel : Van zodra de officiële klaslijsten in orde zijn, kan er een bingelaccount aangemaakt worden. Ondertussen heeft elk kind van het 1ste leerjaar t/m het 6de zijn/haar bingelaccount. De logingegevens kleven in de agenda op de daarvoor voorziene pagina. Alle oefeningen werken met een klokje. Merkt u dat dit stress geeft aan uw kind, laat dit dan weten aan de klastitularis zodat het klokje kan afgezet worden. Vanaf het 2de leerjaar wordt er wekelijks een spellingstaakje klaargezet over het geleerde woordpakket. Na elk controledictee wordt er een foutenanalyse gemaakt zodat uw kind onmiddellijk aangepaste remediëringsoefeningen krijgt. De school betaalt hiervoor graag extra. Indien uw kind een bingeltaakje krijgt, zou het fijn zijn als hij/zij dit thuis mag maken. Bingel kan zowel op een tablet als op een computer gebruikt worden.

Ambrasoft : wordt niet meer gebruikt.

Scoodle play : Dit online oefenplatform is reeds een schooljaar in gebruik voor de wiskundemethode 'De Wiskanjers'. Wist u dat uw kind de 'Parate Kennistoetsen' hierop kan voorbereiden ?
Dit schooljaar kan uw kind nu ook online oefeningen maken voor onze nieuwe taalmethode 'de taalkanjers'.

Evaluatie :

Voor de lagere school : op het rapport zullen de ICT vaardigheden geëvalueerd worden a.d.h.v. smiley’s via het vak Muzische Vorming – media.

In de kleuterklas evalueer ik zelf de kleuters waar ik mee gewerkt heb. Uiteraard zijn de kleuterjuffen hiervan op de hoogte. Vanaf de 3de kleuterklas krijgt elke kleuter een ICT-zakboekje met daarin de doelen waaraan we gaan werken. Dit boekje wordt op school gehouden tot en met het 6de leerjaar. Op het einde van het 6de leerjaar wordt dit boekje + een extra evaluatie met daarop de behaalde eindtermen aan de afgestudeerden meegegeven.

Nog belangrijk is onze schoolwebsite www.gbs-vossem.be waar u heel nuttige informatie van onze school op vindt en uiteraard ook alle klasblogs waar u de foto’s kan bekijken en klasgebonden info op vindt.

Indien u vragen over ICT op onze school heeft, kan u altijd terecht bij mij, meester Wilfried of meester Kristof.

Juf Machteld


verjaardag

afspraken
'verjaardag vieren op school'

° worden in de klas gevierd
° geen snoep, geen chips, geen frisdrank,...
° wel vb een eenvoudige cake, een kom fruitsla,... die door de leerkracht verdeeld wordt.
° of een leuk gezelschapsspel voor de klas

grootouderfeest

grootouderfeest :

vrijdag 14  februari 2020

ouderfeest :

zaterdag 15 februari 2020

infobord

Nieuwe info schooljaar 2019 - 2020


De 'Feelgood'klas wordt verder ingericht met dank aan de ouderraad. 
Vanuit Zorg Feelgood worden er geregeld tijdens de middag 'sessies' gegeven rond faalangst, assertiviteit, ASS, hoogsensitief, rouw, scheiding, …sport


sportdagen


dinsdag 21 april 2020 : 1ste graad

donderdag 23 april 2020 : 2de graad

vrijdag 24 april 2020 : 3de graad


scholenveldloop

woensdag 25 september 2019

stratenloop :

woensdag 27 mei 2020

Vossemse veldloop

vrijdag 26 juni 2020

SVS  kalender :

 

02/10/2019

Voetbal

2de graad + 3de graad

 13/11/2019

Basketbalinstuif

1ste graad

27/11/2019

Unihockey

3de graad

 18/12/2019

Dans & spelenmarkt

1ste graad

15/01/2020

spelinstuif

2de graad

29/01/2020

Handig met de bal 1ste graad

19/02/2020

Smashvolley

3de graad

01/04/2020

trefbal

2de graad    

verloren voorwerpen

     Vind je je brooddoos, drinkbeker, turnzak,... of je jas, trui, ... niet meer ?

 Bekijk op de klasblogs 
   de foto's van de verloren voorwerpen.   
     
    Misschien zit er iets bij van jou !   

TIP : 
schrijf/kleef op al je spullen je naam,
dan zijn er geen 
'verloren voorwerpen'
           meer !!!           

zorg

 schooljaar 2019 - 2020